Erica tetralix, tværbladet hede: identifikation, fordeling, habitat

Phylum: Magnoliophyta - Klasse: Equisetopsida - Orden: Ericales - Familie: Ericaceae

Nærbillede af Cross-leaved Heath

Tværbladet Hede findes i hele Storbritannien, men foretrækker vådere levesteder end almindelig lyng, calluna vulgaris eller klokkelyng, Erica cinerea.

Tværbladet hede, Walws UK

Denne korte hede art blomstrer fra juni til oktober i Wales. Vi tog dette fotografi på den flade hedetop på Llanllwni-bjerget sydøst for Teifi-dalen.

Erica tetralix blomster i nærbillede

De delikate blomster på tværbladet lyng er lysere end blomsterlyngens blomster, men ellers er blomsterne ens i størrelse og form; derimod, mens klokkelyng foretrækker tør jord, trives bladhede i fugtige, tørvemoseområder. Et kendetegn er bladets arrangement af denne plante: bladene er sat i hvirvler på fire.

Erica tetralix i en boggy placering i Wales


Vi håber, at du har fundet disse oplysninger nyttige. I så fald er vi sikre på, at du ville finde vores bøger Wonderful Wildflowers of Wales , bind 1 til 4, af Sue Parker og Pat O'Reilly også meget nyttige. Køb eksemplarer her ...

Andre naturbøger fra First Nature ...